Muharebe Sahasının Dönüşümü ve Askeri Teknoloji

Teknoloji ve savaş arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bu bağın doğasının açıklanması savaş çalışmalarıyla ilgilenen birçok araştırmacı, stratejist ve düşünürün gündemini meşgul etmiştir. Savaş içinde birçok değişkeni barındırsa da en nihayetinde sahada cereyan etmektedir ve ana açıklayıcı değişkenler çarpışma olgusunun merkezinde yer alan silah teknolojilerinde aranmalıdır. Ancak böylesi bir değerlendirme sadece bir teknolojinin diğerinden teknik anlamda üstün olup olmadığına hapsedilmemelidir. Bu anlamda muharebe sahasına dair yapılacak her analiz hem birim hem de sistem seviyesinde askeri teknolojinin neye müsaade ettiğini ve sahada hangi operasyon ve taktikleri avantajlı kıldığını ele almak zorundadır.

Elinizdeki eser böyle bir çabanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sistem düzeyinde teknolojinin dağılımıyla birim düzeyinde bir devletin söz konusu teknolojilere erişilebilme kapasitesinin nedenleri ve sonuçlarına dair bir kavramsal çerçeve çizmektedir. Bu anlamda muharebe sahasında son yıllarda yarattığı farklar daha gözlemlenebilir hale gelen hassas vuruş, güdüm, gözetleme ve enformasyon teknolojilerinin savaşı nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yine sistem mimarisinden bileşen düzeyene kadar bahsi geçen teknolojilerin teknik olarak nelere imkan tanıdığı incelenmiştir. Özellikle bileşen seviyesindeki gelişmelerin genel doktrine etkisi somut muharebe konseptleri üzerinden örneklendirilerek sahadaki dönüşümün mantığı irdelenmiştir.

Söz konusu dönüşüme cevap verebilmek, buna göre yapılandırılmış verimli bir savunma sanayii altyapısını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın önümüzdeki dönem muharebelerine hazırlık bağlamında Türkiye’nin savunma sanayii politikalarının belirlenmesine de katkı sağlamasını umut ediyoruz.

Yazarlar: Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Kadir Doğan, Bekir İlhan

Bu araştırma projesine katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür ederiz.

KİTABI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Başa dön tuşu