Vizyon

Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV), dünya standartlarında nitelikli, objektif ve faydalı bilgi üretmeyi amaçlayan bir kurumdur. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin merkeze oturduğu çalışmalarda siyaset ve dış politikada yaşanan gelişmeler yakından takip edilmektedir. TAV bünyesinde toplumun farklı kesimlerine ve karar alıcılara yönelik kapsamlı değerlendirmelerin düzenli bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

Türkiye Araştırmaları Vakfı farklı görüşleri bir araya getirmek için gayret göstermektedir. Bu bağlamda, kurum bünyesinde kurulan Türkiye Araştırmaları Vakfı Yayınları kısa ve orta vadede rapor, kitap ve analiz formatındaki yayınları destekleyerek Türkiye’de bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bütün faaliyetler titizlikle değerlendirilerek kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmaktadır.