sosyal medya

FOKUS | Yapay Zekânın Dijital Kökleri

Bu yazıda yapay zekânın ne olduğu, tarihsel gelişimi ve dijitalleşmeyle ilişkisi incelenmektedir. Yapay zekânın dijitalleşmeyi nasıl şekillendirdiği, bu süreçte yarattığı…

KİTAP | Dijitalleşmenin Medyada Nefret Söylemine Etkisi

Bu çalışma altı bölümden oluşmakta ve farklı başlıklarda dijitalleşmenin nefret söylemine etkisi irdelenmektedir. Özellikle Ekşi Sözlük ve Twitter bağlamında yapılan…

KİTAP | İnternet Gazetelerindeki Nefret Söylemi

Bu çalışma, Türkiye’de medyanın içerik aktarımı süreçlerinde yaşadığı temel problemlerden birine dikkati çekmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türkçe yayın yapan ulusal…

ANALİZ | İsrail’in Filistin’deki Saldırıları Örneğinde Dijital Faşizmin Yükselişi

Bu yazıda klasik ya da geleneksel faşizm anlayışının çağdaş dönemde dijital bir içerik kazanması, boyutları ve etki gücü İsrail-Filistin örnekleminde…

14 Mayıs’a Doğru Twitter’da Seçmen Tercihlerinin Manipüle Edilmesi

Bu yazıda sosyal medyada ve özellikle Twitter’da seçimlere müdahale etmenin mümkün olduğu iddia edilerek söz konusu müdahalenin nasıl gerçekleştirildiği ele…

Başa dön tuşu