Misyon

Uluslararası siyasette son dönemde yaşanan gelişmeler dünyanın belirsizliklerle dolu bir döneme girdiğini göstermektedir. Bu şartlar altında çok sayıda ülke iç ve dış politikada yeni değerlendirmeler yapmak zorunda kalmaktadır. Türkiye bu karmaşık dönemde milli menfaatlerini gözeterek bölgesel istikrarı önceleyen bir pozisyon almakta ve birçok ilişkisini, amaç, araç ve yöntemlerini yeniden değerlendirme sürecinden geçiren bir ülkedir.

Türkiye Araştırmaları Vakfı, bünyesine kattığı alanında yetkin araştırmacılarıyla yerel, bölgesel, uluslararası ve küresel sorunları derin bir analize tabi tutarak güncel meselelerden geleceğe yönelik projeksiyonlara kadar geniş bir yelpazede bilgi üretmeyi kendisine misyon edinmiştir. Ayrıca kurumumuz Türkiye’nin merkeze oturduğu araştırmalarla ilgilenen çevrelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek için de yoğun bir faaliyet içerisindedir. Bilgiyi esas alan yapısıyla kurumumuz uluslararası standartlara uygun, tarafsız ve nitelikli çalışmaları desteklemektedir.

 

Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV); siyaset, dış politika, güvenlik ve strateji alanlarında bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü politikalar halinde sunmayı hedeflemektedir. TAV İstanbul merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşudur.