Veysel Kurt

TAV Mütevelli Heyeti Üyesi

Doç. Dr. Veysel Kurt, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2006’da Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2009’da almaya hak kazandı. Doktora derecesini yine aynı üniversiteden ”Otoriter Arap Rejimlerinde Değişim, Süreklilik ve Ordu: Karşılaştırmalı Perspektiften Mısır ve Suriye ” başlıklı teziyle 2016’da aldı. Çalışma alanlarını Orta Doğu siyaseti, uluslararası güvenlik ve Türk dış politikası oluşturmaktadır. Türkiye Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

E-posta: vkurt@turkiyearastirmalari.org

Başa dön tuşu