Abdullah Musab Şahin

Araştırmacı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Musab Şahin, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun oldu. ‘’Mecelle’de Vefaen Satış Sözleşmesi’’ adlı tez çalışmasıyla 2019’da yüksek lisans derecesini aldı. 2022’de ‘’Siyâset-i Şer’iyye Açısından Ta’zir Cezaları ve Osmanlı Devleti XVII. Yüzyıl Uygulaması’’ başlıklı teziyle İstanbul Medipol Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. Misafir araştırmacı sıfatıyla SOAS, Beyrut Amerikan Üniversitesi ve Ürdün Üniversitelerinde araştırmalarda bulundu. Şahin, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Hukuk Tarihi kürsüsünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında Osmanlı hukuk tarihi, II. Meşrutiyet Dönemi ve takip eden senelerdeki hukuki gelişmeler, Levant Bölgesi anayasal gelişmeleri ve Lübnan, Suriye ve Ürdün hukuk sistemleri konuları yer almaktadır. Türkiye Araştırmaları Vakfı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır.
E-posta: amsahin@turkiyearastirmalari.org

Başa dön tuşu