Katılımcı Çağrısı | AB KA210 Erasmus+ Projesi

Proje Genel Bakışı: Medya Aracılığıyla Göçmen Gençlerin Güçlendirilmesi

Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) ve Avusturya’daki PLUS Institute ortaklığında yürütülen bir Erasmus+ KA210 projesi olan “Social Inclusion and Participation of Immigrants Through Media Literacy” kapsamında 18-30 yaş aralığında gençlere yönelik gerçekleştirilecek hareketliliklerde görev alacak katılımcılar aranmaktadır.

İstanbul’da ve Viyana’da beşer günlük eğitim ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların her iki etkinliğe de katılması gereklidir. Başvurular için turkiyearastirmalarivakfi@gmail.com adresine CV ve motivasyon mektubu ile başvurulması gerekmektedir.

Proje Detayları:

Avrupa Birliği’nin “Dahil Etme ve Çeşitlilik” taahhüdü doğrultusunda yürütülen projemiz, özellikle Türkiye ve Avusturya’da göçmen kökenli, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hedefler:

 • Göçmen gençleri medya okuyuculuğunda temel teknik becerilerle donatmak.
 • Genç göçmenlere dijital medya araçlarını kullanarak haber üretme ve kendilerini ifade etme imkânı sağlamak.
 • Katılan gençlerin medya endüstrisinde istihdam olanaklarını artırmak.
 • Dezavantajlı gençler arasında medya ile ilgili alanlarda araştırma girişimlerini teşvik etmek.
 • Dezavantajlı gençler ile medya profesyonelleri, gazeteciler, üniversiteler arasında iş birliğini eğitim oturumları, atölye çalışmaları, seminerler ve çevrimiçi tartışmalar yoluyla teşvik etmek.
 • Dezavantajlı gençlere yönelik medya kapsayıcılığı alanında politika önerileri geliştirmek.
 • Erişilebilir ve ücretsiz medya ve iletişim kursları sunmak.

Aktiviteler

 • Çevrimiçi Programlar: Temel medya bilgisi ve becerileri sunan interaktif çevrimiçi oturumlar.
 • Viyana Atölyeleri (Haziran): Viyana’da yoğun eğitim, kültürel geziler ve network oluşturma için beş günlük atölye çalışmaları. (Kesin tarihler belirlenecek).
 • İstanbul Atölyeleri (Eylül): İstanbul’da yoğun deneyimler, eğitim ve kültürel etkinlikler için beş gün atölye çalışmaları. (Kesin tarihler belirlenecek).
 • Kültürel Geziler: Yerel kültürel deneyimlerle katılımcıları etkileşime sokarak kültürler arası anlayışı geliştirmek.
 • Network Oluşturma Fırsatları: Katılımcıları medya profesyonelleri, gazeteciler ve kuruluşlarla iş birliği fırsatları için bir araya getirmek.
 • Konaklama ve Ulaşım: Atölye çalışmaları ve geziler sırasında konaklama ve ulaşım giderleri proje tarafından karşılanacaktır.

Hedef Katılımcılar

 • İstanbul/Türkiye ve Viyana/Avusturya’da göçmen kökenli gençler.
 • Her ortak için medyaya ilgi duyan on kişi (yedi 18-30 yaş arası genç ve üç genç işçi)
 • Toplumsal, kültürel geçmişlere veya engellere dayalı ayrımcılık olmadan cinsiyet eşitliği sağlanacaktır.
 • Göç, mali sıkıntılar ve dil engelleri gibi dezavantajlarla karşılaşanların katılımı teşvik edilecektir.

Katılımcı Kriterleri

 • Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı olmalıdır.
 • Mümkünse medya alanında önceden bilgi veya deneyime sahip olmalıdır.
 • Medya ile ilgili faaliyetlerde veya politika oluşturmada etkin rol almak tercih edilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu