Türkiye Yüzyılı’nda Diplomasi

Arabuluculuk ve Garantörlük Tartışmaları

Etkinlik Tarihi: 3 Kasım 2023

Konuşmacılar:

Yaşar Halit Çevik | Büyükelçi (E)

Prof. Dr. İsmail Şahin | Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi

Mehmet Kancı | TRT Haber Editörü

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Moderatör:

Dr. Ayhan Sarı | Türkiye Araştırmaları Vakfı

Panel İçeriği:

Küresel bir aktör olarak Türkiye’nin güçlenen askeri, ekonomik ve siyasi kabiliyetlerinin bir yansıması olarak her geçen yıl diplomatik gücü artıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun da şüphesiz temel faaliyet alanlarından birisi diplomasi olacaktır. Uluslararası sistemde “belirsizlik ve savrulma” hâlinin etkileri gün geçtikçe daha da hissediliyor. Bu da Türkiye’nin yakın coğrafyasında birbirini takip eden krizleri beraberinde getiriyor. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkasya’da var olan fay hatlarının birer birer kırıldığı bir bölge jeopolitiği de hesaba katıldığında Türk diplomasisinin özellikle barış çalışmaları ve çatışma çözümü konusunda faaliyetleri de hız kazanmıştır.

Türkiye’nin Ukrayna’da devam eden arabuluculuk faaliyetleri, Suriye iç savaşında Astana Görüşmeleri merkezli üçlü diyalog platformlarındaki kurucu rolü ve bugün Filistin’de İsrail tarafından gerçekleştirilen savaş suçlarına karşı ortaya koyduğu yapıcı formüller Türk diplomasisinin artan kabiliyetleri ve etki alanını gösterir nitelikte. Bu bağlamda, Filistin’de yaşanan felakete yönelik Türkiye’de “Arabuluculuk” ve “Garantörlük” meselelerinin en çok tartışılan konular arasında oldu.  Bu bağlamda “Arabuluculuk” ve “Garantörlük” kavramlarının etraflıca tartışılması ve anlaşılması elzem hale gelmiş durumdadır.

Panelde Türkiye’nin bu alanlarda var olan tecrübelerinden hareketle bu kavramların hem kavramsal boyutlarının hem de Türkiye Yüzyılı’nda Türk Dış Politikası açısından rollerinin ne olduğunu uzman ve akademisyenler tartışmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu