ÇEVRİMİÇİ PANEL: Türkiye Yüzyılı’nda Diplomasi: Arabuluculuk ve Garantörlük Tartışmaları

Tarih: 03 Kasım 2023

Saat: 15.00

Link: https://www.youtube.com/@TurkiyeArastirmalariVakfi

 

Konuşmacılar:

Büyükelçi (E) Yaşar Halit Çevik

Prof. Dr. İsmail Şahin (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Mehmet Kancı (TRT Haber Editörü)

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Moderatör:

Dr. Abdullah Erboğa

 

Panel Konusu:

Küresel bir aktör olarak Türkiye’nin güçlenen askeri, ekonomik ve siyasi kabiliyetlerinin bir yansıması olarak her geçen yıl artan diplomatik gücü, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da şüphesiz temel faaliyet alanlarından birisi olacaktır. Uluslararası sistemde etkileri gün geçtikçe daha da hissedilen “belirsizlik ve savrulma” Türkiye’nin yakın coğrafyalarında birbirini takip eden krizleri de beraberinde getirmektedir. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkasya’da var olan fay hatlarının birer birer kırıldığı bir bölge jeopolitiği de hesaba katıldığında Türk diplomasisinin özellikle barış çalışmaları ve çatışma çözümü konusunda faaliyetleri de hız kazanmıştır. Türkiye’nin Ukrayna’da devam eden arabuluculuk faaliyetleri, Suriye iç savaşında Astana Görüşmeleri merkezli üçlü diyalog platformlarındaki kurucu rolü ve bugün Filistin’de İsrail tarafından gerçekleştirilen savaş suçlarına karşı ortaya koyduğu yapıcı formüller Türk diplomasisinin artan kabiliyetleri ve etki alanını gösterir nitelikte. Bu bağlamda, Filistin’de yaşanan felakete yönelik Türkiye’de en çok tartışılan konular olan “Arabuluculuk” ve “Garantörlük” meselelerinin etraflıca tartışılması ve anlaşılması elzem hale gelmiştir.

Panelde Türkiye’nin bu alanlarda var olan tecrübelerinden hareketle bu kavramların hem teknik boyutlarının hem de Türkiye Yüzyılı’nda Türk Dış Politikası açısından rollerinin ne olduğunun tartışılması planlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu